زمان بندی پروژه با منابع محدود به کمک الگوریتم ژنتیک

پیام:
چکیده:
در هر پروژه تعدادی فعالیت وابسته به هم وجود دارند. اجزای هر یک از این فعالیت ها نیازمند منابع متفاوتی است که بعضا محدود می باشند. هر فعالیت پروژه می تواند در چندین حالت مختلف اجرا شود که اجرای هر حالت مستلزم زمان و به کارگیری منابع معین است. هدف در مساله برنامه ریزی پروژه با منابع محدود که یک مساله NP-hard است تعیین زمان شروع و حالت اجرای هر فعالیت به گونه ای است که زمان اجرای پروژه را کمینه نماید. در حل این مساله از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به منظور تولید جواب های موجه اولیه، کروموزوم ها به وسیله 9 قاعده متفاوت اولویت بندی کدگذاری شده اند. علاوه بر آن، کروموزوم های هر نسل بیان گر بهترین جواب حاصل از انجام هر فعالیت پروژه در سه وضعیت؛ (الف) بدون استفاده از تاخیر مجاز آن ها، (ب) انجام هر فعالیت پروژه با استفاده از کل تاخیر مجاز آن ها، و بالاخره (پ) انجام هر فعالیت با استفاده از بخشی تصادفی از تاخیر مجاز آن ها می باشند. به منظور تشریح عملکرد این روش، یک مثال عددی ارایه شده است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
24
لینک کوتاه:
magiran.com/p403355 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!