کنترل تروریسم در صنعت جهانگردی از دیدگاه ریاضی

پیام:
چکیده:
همیشه توریسم تاثیر مثبتی بردرآمد دولت و ایجاد اشتغال دارد. اما در بسیاری از کشورها عوامل متعددی، خصوصا تروریسم باعث بی ثباتی درآمد صنعت جهانگردی شده است. دولت ها سعی می کنند با سرمایه گذاری در جهت گسترش مکان های توریستی و هزینه های اجرایی آن، سود ناشی از صنعت جهانگردی را افزایش دهند. از طرف دیگر، تروریست ها با اعمال خشونت بار سعی می کنند تا از تاثیر سرمایه گذاری جهانگردی بکاهند. هدف ما این است که سیستم کنترلی مدل فوق را به گونه ای طراحی کنیم تا دولت تصمیم گیرنده اصلی در طرح بوده و درآمد ناشی از این صنعت ماکزیمم شود. مساله کنترل بهینه فوق را به یک مساله کنترل بهینه در نظریه اندازه تبدیل نموده، سپس آن را با یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد متناهی تقریب می زنیم با حل این مساله، توابع کنترل بهینه تقریبی یا به عبارتی میزان سرمایه گذاری دولت در دو بخش امور زیربنایی جهانگردی و هزینه اجرایی- امنیتی مشخص می شود که با اجرای آن سود حاصل از این صنعت ماکزیمم خواهد شد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p403357 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!