مدیریت تغییر «گام پنجم- تشویق، همراهی و مشارکت در تغییر»

چکیده:
انجام موفقیت آمیز یک تغییر نیازمند مشارکت تمامی کارمندان در همه مراحل آن خواهد بود. فارغ از این نکته که در کدام یک از مراحل برنامه ریزی، اجرا و یا حتی ارزیابی قرار داشته باشید لازم است که عامل نیروی انسانی و مسائل مربوط به آن را در نظر داشته باشید. دیدگاه مردم، به معنای افراد درگیر در موضوع، به میزان بسیار زیادی مسئول موفقیت و یا شکست برنامه های تغییر خواهد بود. جوهره و اصل مدیریت یک تغییر، مدیریت افرادی است که در ارتباط با تغییر قرار دارند...
زبان:
فارسی
صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p425548 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!