بررسی بروز، شدت ریفلاکس و آزردگی پارانشیم کلیه در خواهران و برادران کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری همراه با ریفلاکس

پیام:
چکیده:
هدف

بروز ریفلاکس وزیکواورترال در جمعیت عمومی کمتر از 1% گزارش شده اما این میزان در ریفلاکس فامیلیال بالا بوده و شیوع آنرا در مطالعات مختلف بین 4.7% تا 51% ذکر شده است. افزایش ریسک پیلونفریت و آسیب پارانشیم کلیه در دراز مدت از جمله عوارض این آنومالی در کودکان می باشد. این مطالعه به منظور بررسی شیوع، شدت ریفلاکس فامیلیال و میزان درگیری کلیه در خواهران و برادران (Siblings) کودکان مبتلا به ریفلاکس انجام گردید.

روش مطالعه

در این بررسی 95 خواهر و برادر، 80 بیمار (index) مبتلا به عفونت ادراری و ریفلاکس وزیکویورترال از فروردین 1373 لغایت شهریور 1383 به کمک رادیونوکلئید سیستوگرام از نظر ریفلاکس احتمالی مورد بررسی قرار گرفتند. برای همه خواهران و برادران تحت سونوگرافی جهت شناسایی آنومالی همراه و اسکن DMSA از نظر آگاهی از وضعیت پارانشیم کلیه انجام شد.

یافته ها

افراد مورد مطالعه 95 نفر شامل 37 پسر و 58 دختر بودند میانگین سنی آنان 65 ماه (3 ماه تا 13 سال) بود. در 34 خواهر و برادر 35.8%)، یافته ها از نظر ریفلاکس وزیکویورترال مثبت بود. از 46 واحد کلیه مبتلا به ریفلاکس یافته ها در 22 واحد در حد خفیف، 13 واحد در حد متوسط و در 11 واحد در حد شدید بود. در 12 کودک (35.3%) سونوگرافی غیر طبیعی گزارش گردید. بیماران در دو گروه سنی صفر تا 6 سال و بالاتر از 6 سال مورد بررسی قرار گرفتند. علیرغم بالا بودن میزان ریفلاکس در گروه زیر 6 سال، میزان بروز ریفلاکس در دو گروه مذکور از نظر آماری معنی دار نبود.

نتیجه گیری

شیوع ریفلاکس فامیلیال در خواهران و برادران کودکان مبتلا به ریفلاکس شناخته شده بالا می باشد. هر چند درجه ریفلاکس در بیشتر خواهران و برادران در حد خفیف می باشد. با توجه به شیوع بالای اسکار کلیه در خواهران و برادران بدون علامت حتی در حضور سونوگرافی طبیعی بررسی های بیشتر برای شناسائی ریفلاکس احتمالی توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p427783 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.