بررسی تظاهرات ریوی بیماران مبتلا به عفونت HIV در یک بیمارستان ارجاعی ریه

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

اپیدمی ایدز علیرغم پیشرفتهای درمانی در طی 20 سال گذشته یکی از معضلات بهداشتی عمده در قرن 21 است. ریه افراد آلوده به HIV هدف عمده بسیاری از عفونتها و تومورها می باشد. این مطالعه با هدف تعیین تظاهرات ریوی در بیماران مبتلا به عفونت HIV در بیمارستان مسیح دانشوری تهران انجام گرفت.

مواد و روش ها

طی سالهای 1384-1382 کلیه بیماران بستری در بیمارستان مسیح دانشوری که تشخیص ثابت شده عفونت با HIV داشتند وارد مطالعه شدند. از همه بیماران گرافی ریه، شمارش سلولی و فلوسیتومتری (CD8, CD4)، اسمیر و کشت خلط از نظر ارگانیسم های معمول و BK و قارچ انجام شد. در موارد لزوم آسپیراسیون مایع پلور و بیوپسی پلور بعمل آمد. با نظر پزشک معالج CT اسکن ریه، برونکوسکوپی (BAL, TBLB) انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

55 بیمار با میانگین سن 37.3±8 (±SD) سال بررسی شدند. شایعترین راه انتقال اعتیاد تزریقی بوده (67.3%). در 52 بیمار (94.5%) سابقه مصرف سیگار وجود داشت. 45 بیمار (81.8%) سابقه مصرف اپیوم بصورت تزریقی داشتند و در 45 نفر نیز سابقه زندان وجود داشت. شایعترین عفونت ریوی تشخیص داده شده سل (85.5%) و بدنبال آن پنومونی باکتریال (9.1%) بود. PJP (پنوموسیستیس ژیرووسی) در 3 بیمار تشخیص داده شد. شایعترین عفونتهای فرصت طلب همراه کاندیدیازدهانی (70.9%)، آنسفالیت توکسوپلاسمایی (9.1%) و رتینیت CMV (3 بیمار) بودند. 45 بیمار (81.8%) از وضعیت HIV خود قبل از بستری خبر نداشتند و هیچکدام از بیماران داروی HAART و پروفیلاکسی قبل از بستری دریافت نمی داشتند. میزان مرگ و میر داخل بیمارستان، 15 نفر (27.3%) بود.

نتیجه گیری

شایع ترین عفونت ریوی در این سری از بیماران سل بود. PJP با میزان پایین تر از کشورهای غربی اتفاق افتاد. جهت کاهش مورتالیته لزوم شروع به موقع HAART و پروفیلاکسی ضروری بنظر می رسد.

زبان:
فارسی
صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p429728 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.