اثرات روزه داری اسلامی بر عملکرد تیروئید در افراد سالم جوان

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به اینکه مطالعات گذشته درباره اثرات روزه داری بر عملکرد تیروئید در ماه مبارک رمضان نتایج متفاوتی را نشان می دهند این مطالعه برای بررسی فعالیت غده تیروئید در روزه داران جوان انجام شد.

مواد و روش ها

98 داوطلب جوان (52 مرد و 46 زن) روزه دار (با طول مدت ناشتایی 5/0±5/11 ساعت در شبانه روز) مورد مطالعه قرار گرفتند. از هر فرد 3 نمونه خون، یک هفته قبل از آغاز مطالعه و روزهای 14 و 28 ماه رمضان گرفته شد. سطوح سرمی TSH با روش IRMA وT3، T4، T3RU، FT3، FT4 با روش های رادیوایمونواسی (RIA) اندازه گیری شد.

یافته ها

Total T3 و FT4 در طی ماه رمضان کاهش قابل توجهی نشان دادند (001/0p<) اما سطح سرمی FT3 که در نوبت دوم (روز چهاردهم) افزایش نشان می داد، نهایتا به سطوح ابتدایی برگشت. TSH سرم در محدوده طبیعی اندکی کاهش یافت و T3RU نیز تغییر قابل توجهی نداشت.

نتیجه گیری

مطابق یافته های این مطالعه، تغییرات اندکی (در محدوده طبیعی) در عملکرد تیروئید طی روزه داری اسلامی، رخ می دهد. از آنجایی که سطوح FT3، FT4 نیز تغییر داشتند، تغییر سطوح TBG یا اثر تبدیلی (Conversion effect) نمی تواند توجیه کننده این تغییرات باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p439442 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.