یافته های بیماری های روماتیسمی در بین نظامیان شرکت کننده در جنگ خلیج فارس

چکیده:
علایم روماتیسم، عموما در بین سربازان شرکت کننده در جنگ های گذشته امری متداول بوده است. از این رو به منظور ارزیابی و تعیین فراوانی مشاوره های روماتولوژی همراه با تشخیص ها و نتایج غیرطبیعی در آزمون های سرولوژیکی در نظامیان جنگ خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، مدارک پزشکی ثبت شده مربوط به 250 نفر از اولین نظامیان شرکت کننده در این جنگ که به برنامه جامع معاینات بالینی در مرکز پزشکی نیروی هوایی و مرکز پزشکی ارتش ارجاع شده اند، استفاده گردیده است. ویژگی های دموگرافیک و فراوانی مشاوره های فوق تخصصی بررسی گردیده و به این طریق تحقیقی گذشته نگر از تشخیص های روماتیسمی و میزان وقوع نتایج آزمون سرولوژیک غیرطبیعی به عمل آمده است. از مجموع 250 مورد که در برنامه ارزیابی بالینی بررسی شدند، 139 نفر (56%) به مشاوران روماتولوژی ارجاع شدند. از این بیماران، 82 نفر (59%) دچار سندرم های بافت نرم، 19 نفر (14%) بیماری روماتیسمی و 38 نفر (27%) فاقد هر گونه بیماری روماتیسمی بودند. متداول ترین سندرم های بافت نرم، سندرم کشککی- رانی به میزان 25%، کمر درد مکانیکی به میزان 18% و درد های عضلانی به میزان 17% بودند. از 19 نفر مبتلا به بیماری روماتیسمی 10 نفر استئوآرتریت، 2 نفر آرتریت روماتوئید، 2 نفر نقرس و یک نفر به هر کدام از بیماری های لوپوس اریتماتوز، سندرم به جهت، آرتریت پارو ویروس، آرتریت پسوریازیسی و آرتروپاتی هیپوتروئیدی مبتلا بودند.
نتایج آزمون سرولوژیکی غیرطبیعی، صرفه نظر از وجود یا عدم وجود بیماری روماتیسمی، در بین سربازان جنگ خلیج فارس معمول بود. به این ترتیب تظاهرات بالینی روماتیسمی در نظامیان جنگ خلیج فارس مشابه علایم و تشخیص های شرح داده شده در جنگ های پیشین بوده و منحصر به سربازان فعلی نمی باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
281
لینک کوتاه:
magiran.com/p445444 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.