مطالعه سلولهای خونی و مقدار آنتی تتانوس آنتی بادی در پنج مصدوم حاد شیمیایی

نویسنده:
چکیده:
یکی از گازهای شیمیایی که در وسعت زیادی توسط عراق علیه رزمندگان اسلام استفاده شد سولفورموستارد بود. در این مطالعه اثر گاز خردل بر سلول های سیستم گردش خون و مقدار آنتی تتانوس ایمونوگلوبولین در پنج مصدوم شیمیایی عملیات والفجر 8 مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین اثر کاهشی گاز بر تعداد سلول های خونی 2 هفته و بر مقدار آنتی تتانوس ایمونوگلوبولین 2 ماه پس از مصدومیت ایجاد شد. نتایج بدست آمده از شمارش سلولی نشان داد که تعداد سلول های خونی در 24 ساعت اولیه مصدومیت با گاز خردل نه تنها کاهش نداشت بلکه در دو مورد از افزایش چشمگیری نیز برخودار بود. شمارش سلولی در هفته دوم پس از مصدومیت کاهش شدیدی را نشان داد و در ماه دوم شمارش سلولی به جز یک مورد به مقدار طبیعی برگشت. نتایج حاصل از اندازه گیری مقادیر ایمونوگلوبولین نشان داد که در 24 ساعت اولیه و هفته دوم پس از مصدومیت هیچ تغییری ایجاد نشده ولی در ماه دوم پس از مصدومیت مقدار آنتی تتانوس ایمونوگلوبولین در مقایسه با گروه کنترل کاهش داشت. این نتایج می تواند نشان دهنده اثر مهاری سولفورموستارد بصورت حاد بر پاسخ های ایمنی همورال و کاهش تولید و ترشح ایمونوگلوبولین باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p445522 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.