اثرات غیر کولینرژیک ارگانوفسفاتها

چکیده:
عوامل عصبی ارگانو فسفره (OP)گازهای شیمیایی بسیار سمی هستند که در طی چندین دهه گذشته به وفور در عرصه های مختلفی از نبردهای تسلیحاتی بکار برده شده اند. در طول ده سال گذشته اثرات مخرب این عوامل بخصوص در طول جنگ ایران و عراق بارها مشاهده شد. سابقه استفاده از این عوامل به جنگ جهانی دوم برمی گردد که اول بار آلمان ها از عامل DFP بر علیه نیروهای متفقین استفاده نمودند. ارگانو فسفره ها متعلق به فامیل فسفات ها شامل (پاروکسان، پاراتیون، DFP، تابون) و یا متیل فسفونات ها شامل (سارین، سومان) هستند. عوامل اعصاب یعنی: تابون، سارین، سومان و ونوم ایکس اغلب جز فسفونوفلوئوریدات هستند و تفاوت آنها در میزان قدرت و فراریت آنها می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p445533 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.