گزارش یک مورد بیماری هیداتیدوز ملتی سیستیک کبدی

چکیده:
خانمی 46 ساله با درد ناحیه 4/1 فوقانی سمت راست شکم که 6 ماه ادامه داشته است مراجعه و در معاینات، کبد حساس و بزرگ مشاهده گردید. سونوگرافی وجود 4 کیست در کبد را نشان داد که با انجام تست کازونی و IFA کیست هیداتید تشخیص داده شدند. بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و 4 کیست هیداتید با اندازه های، 4×3×2cm، 3×4×5cm 14×12×10cm و15×11×13cm به ترتیب از قسمت قدامی (فوقانی) لب چپ، قسمت تحتانی (قدامی) لب چپ، قسمت تحتانی (قدامی) لب راست و فوقانی (قدامی) لب راست کبد خارج گردید که در داخل کیست چهارم کیست دیگری (کیست دختر) به اندازه 11×10×10cm وجود داشت.
تمامی کیست ها دارای خصوصیات اختصاصی کیست هیداتید بوده و گزارش پاتولوژی نیز تشخیص قلبی را تایید نمود. بیمار، 1، 3، 9 و 12 ماه بعد از عمل جراحی معاینه شده و سونوگرافی نیز بعمل آمد که علائمی ناشی از تشکیل مجدد کیست هیداتید مشاهده نشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
133
لینک کوتاه:
magiran.com/p445550 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.