استفاده از بهینه سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ های سفر جداول دسته بندی متقاطع چندگانه

پیام:
چکیده:
جداول دسته بندی متقاطع یکی از روش های مورد استفاده برای برآورد میزان سفر است. این جداول می توانند به صورت دو بعدی تعریف شوند که در آن، نرخ سفر تولید شده توسط هر خانوار در روز با استفاده از دو متغیر برآورد می شود. علاوه بر جداول دوبعدی، جداول دسته بندی متقاطع چندگانه نیز مطرح شده، که در آن از متغیرهای بیشتری (معمولا سه متغیر) برای برآورد نرخ سفر تولیدی خانوارها استفاده می شود. به دلیل استفاده از داده های آماری در تهیه این جداول، ممکن است بعضی از مقادیر نرخ سفر غیرمنطقی بوده و بی نظمی هایی در بین خانه های مجاور دیده شود. روش سنتی برای تعدیل مقادیر نرخ سفر این جداول، استفاده از روش تحلیل واریانس است. در این مقاله روش برنامه ریزی خطی فازی برای تعدیل مقادیرنرخ سفر این جداول معرفی می شود. در این روش، قضاوت و درک متخصص حمل ونقل برای تعدیل مقادیر جداول به مقادیر مشاهده شده به صورتی بکار گرفته می شود که بعد از اعمال روش، میزان سفرهای واقعی با میزان سفرهای به دست آمده از جداول تعدیل شده، تقریبا یکسان شود. در این مقاله بعد از شرح مسئله و روش انجام آن، با استفاده از داده های آماری مربوط به شهر مشهد مسئله ای برای نشان دادن قابلیت این روش در مقابل روش تحلیل واریانس حل شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
109
لینک کوتاه:
magiran.com/p450720 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!