توسعه اشتغال در نواحی روستایی

پیام:
چکیده:

یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورها و از جمله کشور ما، کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی است. در این مقاله دو هدف اصلی دنبال می شود: اولین، شناخت و ریشه یابی وضع موجود بیکاری و اشتغال در سطوح مختلف (بین المللی محلی) و دومین چگونگی تغییر وضع موجود بیکاری و اشتغال در راستای دستیابی به وضع مطلوب است. روش بررسی، گردآوری آمار و اطلاعات از منابع اسنادی و مطالعات میدانی محلی و تئوری تحقیق نیز نظریه توسعه یکپارچه روستایی متشکل از عناصر جغرافیایی توسعه است. در مجموع، عمده ترین یافته های تحقیق عبارت از این است که راه مقابله با بیکاری و توسعه نیافتگی فعالیتهای شغلی در کشور ما و منطقه مورد مطالعه را می توان در اجرای برنامه های توسعه یکپارچه روستایی جستجو نمود. علاوه بر این، از دیگر نتایج مقاله حاضر و مهمترین، آن است که راه حل های بخشی نگر و تفریدی قادر به حل مسائل چند بعدی اشتغال و بیکاری نیستند. از جمله مهمترین ضورت ها برای چنین تحقیقی آن است که در جهت پاسخگویی به یکی از عمده ترین مشکلات عصر حاضر خصوصا برای نواحی روستایی کشور طراحی شده است.

زبان:
فارسی
صفحه:
139
لینک کوتاه:
magiran.com/p451230 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.