اثر ترکیبات خاک و رژیم های آبیاری بر رشد و کیفیت چمن اسپورت در اصفهان

پیام:
چکیده:
به منظور تعیین ترکیب بستر مناسب همراه با رژیم آبیاری لازم جهت دستیابی به کیفیت مناسب برای چمن اسپورت در اصفهان همزمان با کاهش رشد و مصرف آب، آزمایشی با چهار رژیم آبیاری شامل روزانه یک بار، آبیاری دو روز یک بار، آبیاری سه روز یک بار، آبیاری چهار روز یک بار و فاکتور دوم چهار نوع ترکیب خاک بستر شامل 1-100 درصد خاک زراعی به عنوان شاهد، 2- ترکیب 75 درصد خاک زراعی،...
زبان:
فارسی
در صفحه:
45
لینک کوتاه:
magiran.com/p466401 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!