بررسی فلور شهرستان برخوار و میمه (استان اصفهان)

پیام:
چکیده:
شهرستان برخوار و میمه با وسعت 7372 کیلومتر مربع در شمال شهر اصفهان واقع شده است. آب و هوای این شهرستان نیمه بیابانی گرم و خشک در تابستان و آب و هوای سرد و خشک در زمستان می باشد. میزان بارندگی آن حدود 50 الی 200 میلی متر طی ده سال متغیر بوده است. خشکی هوا، وجود طبقات نمکی و شدت تبخیر این شهرستان را از طرف شرق مورد تهدید پیشروی کویر اردستان...
زبان:
فارسی
در صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p466403 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!