استفاده از کمپوست رسیده به عنوان ماده حجیم کننده در فرآیند کمپوست لجن تصفیه خانه فاضلاب

پیام:
چکیده:
سالیان زیادی است که از لجن تصفیه خانه فاضلاب شهری به منظور بهبود شرایط و حاصلخیزی زمین های کشاورزی استفاده می شود. اما لجن تصفیه خانه فاضلاب قبل از استفاده روی زمین باید مراحل مختلف پردازش را طی کند تا عاری از مواد خطرناک برای محیط زیست شود. لجن حاصل از تصفیه خانه فاضلاب شهری به دلیل دارا بودن مقدار زیادی رطوبت برای کمپوست شدن نیاز به افزودن مواد...
زبان:
فارسی
در صفحه:
109
لینک کوتاه:
magiran.com/p466407 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!