تاثیر جایگزینی سطوح متفاوت کنجاله کانولا به جای کنجاله سویا همراه با کلسیم بر عملکرد دو قابلیت هضم کلسیم در جوجه های گوشتی

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا و کلسیم بر عملکرد جوجه های گوشتی اجرا شد. کنجاله کانولا در سطوح صفر، 25 و 50 درصد، جایگزین پروتئین کنجاله سویا شد و همچنین کلسیم نیز در سطوح 100، 110 و 125 درصد توصیه انجمن ملی تحقیقات استفاده شد. برای انجام این آزمایش تعداد 252 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 به مدت شش هفته در قالب...
زبان:
فارسی
در صفحه:
117
لینک کوتاه:
magiran.com/p466408 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!