حفاظت و توسعه در ایران، تجزیه و تحلیل تجارب مرمت

چکیده:

چالش میان حفاظت و توسعه، از موضوعات بحث برانگیز مرمت شهر و معماری معاصر ایران است. اهمیت بناها، یادمان ها و بافت های باارزش شهری ایجاب می نماید که مورد حفاظت قرار گیرند؛ در مقابل رشد و پیشرفت مستلزم برخورداری از برنامه های مدون توسعه برای آینده شهرهاست. چالش اصلی از آنجا آغاز می شود که برخی از رویکردهای مبتنی بر توسعه، ثروت های فرهنگی و میراث ملی را تضعیف می نمایند و بعضی دیگر از رویکردهای مبتنی بر حفاظت، توسعه ی بافت های باارزش شهری را محدود می سازند. پرسش اصلی مقاله آن است که آیا اساسا حفاظت و توسعه دو رویکرد مقابل اند یا مکمل؟ برای پاسخ گویی به این پرسش سیر تجارب مرمت شهری در بافت های باارزش شهرهای تاریخی ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با مروری به ادبیات موضوع و تجربه های مرمت شهری در ایران می توان دریافت که حفاظت بدون توسعه، و توسعه بدون حفاظت، نمی تواند پاسخ گویی شرایط بافت های باارزش شهری در ایران باشد. نمونه های تحلیل شده در پژوهش از تجارب مرمت شهری معاصر ایران بیانگر آن است که هر یک از این دو رویکرد بدون همراه داشتن دیگری، باعث آسیب رسیدن به ثروت های فرهنگی شهرهای تاریخی ایران بوده است.

زبان:
فارسی
صفحه:
51
لینک کوتاه:
magiran.com/p466567 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.