نگاهی انتقادی به مبانی معرفت شناسی فمنیسم

نویسنده:
چکیده:
«معرفت شناسی فمینیسم» رویکردی است نوظهور که با تکیه بر تاثیر مستقیم عنصر جنسیت بر معرفت در جامعه غربی متولد شد. اگرچه غایت و هدف این رویکرد به منظور از میان برداشتن تبعیض ادعا شده در معرفت است؛ با این حال، بحث تازه ای در عرصه معرفت شناسی مطرح می سازد که پیش از این در معرفت شناسی برجسته نشده بود. رویکردهای سه گانه رادیکال، لیبرال، و از لحاظ دیدگاه هر کدام با توسل به معرفت شناسی های پیش از خود، به نحوی موضوع تاثیر جنسیت بر امر شناخت را مورد بررسی قرار دادند. با این همه، این رویکردها در درون خود، از مبانی معرفت شناسی حاکم بر عصر نوین بهره برده و به نوعی آنها را مبنای کار خود قرار داده اند. به عبارت دیگر، درون هر رویکرد معرفت شناسی فمینیستی، خواه رویکردی حداقلی باشد یا حداکثری، عناصری مانند تفکیک دکارتی سوژه و ابژه، عقل دکارتی، توجه به جایگاه سوژه، ذات گرایی و واقعیت ثابت قابل مشاهده و ردگیری است. از این رو، بررسی این مبانی کمک زیادی به روشن شدن معرفت شناسی فمینیسم می کند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p466796 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!