بررسی و نقد مسئله معیار از دیدگاه چیزلم

نویسنده:
چکیده:
مبحث «معیار معرفت» از قدیمی ترین و مهم ترین مباحث معرفت شناختی است. مباحث مربوط به معیار، در فلسفه اسلامی تحت عنوان «ارزش شناخت» و در معرفت شناسی غربی با عنوان «مسئله معیار» مطرح می شود. این بحث، پس از دو سه قرن رکود، در قرن بیستم توسط فیلسوف مشهور آمریکایی، رودریک چیزلم، دوباره احیا شد. چیزلم راه حل های ممکن برای مسئله را در سه چیز منحصر می کند: شکاکیت، روش گرایی و جزئی گرایی. وی گزینه سوم را معقول ترین راه حل دانسته و آن را برمی گزیند. آراء چیزلم در زمینه مسئله معیار پس از او توسط معرفت شناسان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مقاله حاضر پس از تبیین ساختار مسئله از دیدگاه چیزلم، راه حل پیشنهادی او را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
103
لینک کوتاه:
magiran.com/p466797 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!