اخلاق کاربردی و چالش های پیش رو

نویسنده:
مترجم:
محمدصادق علیپور
چکیده:
اخلاق کاربردی حوزه ای از تفکر است که کاربردی شدن فلسفه در آن به خوبی قابل مشاهده است. از زمان شکل گیری رشته ای علمی به نام اخلاق کاربردی بیش از چند دهه نمی گذرد، اما با وجود، این ریشه های آن را به خوبی می توان در سخنان فیلسوفان پیشین پی جویی کرد. در اخلاق کاربردی مسئله اصلی این است که آیا می توان اخلاق و رفتار انسان ها را تحت یک قاعده یا اصل عام و کلی نظام بخشید یا خیر.
این نبشتار که ترجمه مقاله ای تحت عنوان «اخلاق کاربردی و چالش های آن» است، به بررسی چالش هایی که اخلاق کاربردی با آن مواجه است، می پردازد. مهم ترین این چالش ها عبارت است از: مسئله شکاکیت اخلاقی که در آن مسئله نسبیت و ذهن گرایی اخلاقی مطرح می شود. مسئله تخصص اخلاقی امکان حصول چنین تخصصی؛ و تاثیر و جایگاه دلایل در اخلاق نیز از دیگر مسائل مطرح شده می باشند. در انتها نویسنده با اینکه می پذیرد بعضی معضل های اخلاقی با اصول و قواعد کلی قابل حل نیستند، اما به نوعی ابراز می دارد که این اصول و قواعد عام بر اخلاق انسان حاکم هستند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
137
لینک کوتاه:
magiran.com/p466799 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!