تشخیص سرولوژیک و باکتریولوژیک لپتوسپیروز در گاوداری های شیری اطراف تهران

پیام:
چکیده:
لپتوسپیروز یک بیماری مشترک بین انسان و دام با انتشار جهانی است که عامل آن، گونه بیماری زای باکتری، تحت عنوان لپتوسپیرا اینتروگانس می باشد. به منظور ارزیابی شواهد سرولوژیک و باکتریولوژیک ناشی از این بیماری، در دامپروری های صنعتی اطراف تهران، از آذرماه 83 تا خرداد ماه 84، تعداد 380 نمونه سرم و 33 نمونه ادرار از دام هایی که حداقل یکی از علایم بالینی بیماری را در زمان نمونه گیری و یا در گذشته نزدیک نشان می دادند، تهیه شد. نمونه های اخذ شده، با استفاده از آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی (MAT)، الیزا (ELISA)، آزمایش مستقیم با میکروسکوپ زمینه تاریک (DFM)، آزمون پادتن درخشان غیر مستقیم (IFAT)، کشت میکروبی و جداسازی باکتری (Culture methods) و در نهایت واکنش زنجیره پلی مراز (PCR)، مورد بررسی قرار گرفتند که از مجموع 380 نمونه سرم، 55 مورد (47/14%)، حداقل با یک سروتیپ، با رقت سرمی 1:100 یا بیشتر، در آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی واکنش مثبت نشان دادند، که سروتیپ ایکتروهموراژیه به عنوان شایع ترین عامل مطرح بود. از مجموع 380 نمونه سرمی اخذ شده، 85 مورد (37/22%)، با استفاده از آزمون الیزا مثبت تشخیص داده شدند. تعداد 4 نمونه ادرار (12/12%)، از مجموع 33 نمونه اخذ شده، در مشاهده مستقیم با استفاده از میکروسکوپ زمینه تاریک، مشکوک تلقی شدند، ولی اجرام لپتوسپیرایی در هیچ یک از این 33 نمونه، با استفاده از آزمون پادتن درخشان غیر مستقیم مشاهده نشدند و کشت 33 نمونه ادرار اخذ شده از جمعیت مورد مطالعه نتیجه مثبتی در بر نداشت. در این مطالعه با استفاده از روش واکنش زنجیره پلی مراز، ردیابی باکتری تا رقت 2000 جرم در هرمیلی لیتر ادرار در نمونه های کنترل مثبت، انجام گرفت. بنابراین در استفاده از این تست جهت تشخیص نمونه های اخذ شده از دامپروری های مذکور، نتیجه مثبتی حاصل نشد. در مجموع به نظر می رسد که استفاده همزمان از چندین روش تشخیص آزمایشگاهی و مقایسه نتایج آن ها با یکدیگر، دقت تشخیص نهایی را افزایش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
325
لینک کوتاه:
magiran.com/p467951 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!