تزریق تصادفی واکسن تخفیف حدت یافته بیماری یون گاوی به یک دامپزشک در تهران

پیام:
چکیده:
در این مطالعه اولین مورد تزریق به خود با واکسن تخفیف حدت یافته بیماری یون گاوی (BJD) در ایران که نیاز به مداخله پزشکی پیدا کرد، شرح داده شده است. آسیب توسط فرو رفتن سوزن به شست راست یک دامپزشک جوان طی واکسیناسیون گاوها با این واکسن، منجر به التهابی شد که برطرف نگردید و تا قطر cm 5/2 گسترش یافت. درمان های معمول روی این زخم اثر نداشت و عمل جراحی برای برداشت بافت ملتهب انجام نشد. برای تشخیص ضایعه، از توده بافتی ملتهب بیوپسی سوزنی تهیه گردید. آزمایش های هیستوپاتولوژی، یک آماس گرانولوماتوز توبرکولوئید، بدون هیچگونه نکروز کازئوز نشان داد. زخم به وسیله دریافت ریفامپین بهبود یافت.
زبان:
انگلیسی
صفحه:
374
لینک کوتاه:
magiran.com/p467961 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!