معرفی چند آرایه جدید برای فلور زنگهای ایران

نویسنده:
چکیده:
در این مقاله جنس Melampsoridium به عنوان جنس جدیدی برای فلور زنگهای ایران معرفی می گردد. همچنین گونه های M. carpini روی Carpinus، Coleosporium unulae روی aspera. Inula salicina، Puccinia saniculae روی Sanicula europaea و Uredo otostegiae روی Otostegia persica به عنوان گونه های جدیدی برای فلور زنگهای ایران گزارش می کردند. تعداد منافذ تندشی اوردینیوسپورها در U.otostegiae که قبلا به صورت 2 منفذ تندشی گزارش شده بود اینک به صورت 5-2 منفذ تندشی گزارش می گردد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
در صفحه:
31
لینک کوتاه:
magiran.com/p46830 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!