مهار مستند در بستر کنترل کتابشناختی در محیط الکترونیکی

نویسنده:
مترجم:
عبدالرسول خسروی، محسن حاجی زین العابدینی
چکیده:

این مقاله مهار مستند و مهار واژگانی و جایگاه و کاربرد آن ها در فهرست نویسی نوین را تعریف می کند. رکوردهای مستند، فایل های مستند و کاربرد و اهداف هر یک را مورد بحث قرار می دهد. ایجاد رکوردهای مستند و منابعی که داده های مستند از آن جمع آوری می شود را توصیف می کند. درباره طرح های «فراداد های» و نارسایی های متعدد و آشکار آن ها بحث می کند؛ به رابطه بین دابلین کور و خانواده استانداردهای مارک، و به این واقعیت که هر دو چهارچوب های استانداردی هستند که اولی ساده و دومی پیچیده و دقیق است اشاره می کند. جامعیت و مانعیت را به عنوان عناصر مطلوب در طرح های نمایه سازی و بازیابی مشخص می کند و آن ها را با مهار مستند در فهرست ها مرتبط می سازد. مشکلات فهرست نویسی اسناد و منابع الکترونیکی را بحث می کند و یک برنامه بین المللی در چارچوب «کنترل کتابشناختی جهانی» (UBC)، با استفاده از یک نظام بین المللی فهرست نویسی توصیفی و بر مبنای یک فایل مستند نام بین المللی را پیشنهاد می کند و به اقدام فوری درباره پیشنهادهای ارائه شده دعوت می کند.

زبان:
فارسی
صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p487316 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.