موتورهای کاوش؛ اولین گام برای یافتن اطلاعات

مترجم:
قاسم آزادی احمدآبادی، اکرم آزادی احمدآبادی
چکیده:

هدف این مقاله ارائه نتایج مقدماتی از بررسی رفتارهای اطلاع یابی عامه مردم است. این مقاله بر پایه یافته های شش ماهه اول از یک دوره هجده ماهه جمع آوری داده های تدوین شده است. مشاهدات مفصل از 9 داوطلب که انواع جستجوها را تجربه کرده اند حاصل شده است بعضی از تکالیف انتخاببی بود، بعضی دیگر توسط جستجوگران تنظیم شده بود. اغلب تکالیف به منظور...

زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p490549 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.