بهره گیری از مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان های کشور، چرا و چگونه؟

چکیده:
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک از جمله مهمترین مهارت مدیران مراکز درمانی و از الزامات اجتناب ناپذیر بیمارستان های پیشرو محسوب می گردد. امروزه این موضوع آنقدر ارزشمند و پربها تلقی می شود که وجود دورنما و استراتژی ها را به عنوان سکان کشتی سازمان مراکز مراقبت پزشکی دانسته، به طوری که شکل گیری منابع و خدمات درمانی حول محور آن صورت می گیرد. در این راستا مقاله حاضر تلاش دارد ضمن بررسی مفاهیم و ادبیات مرتبط، به ارائه اجزای الگویی مناسب برای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در بیمارستان های کشور بپردازد. مدل مذکور حاکی از آن است که برای اجرای موثر برنامه های استراتژیک در مراکز درمانی، انجام بررسی های محیطی، تدوین برنامه، اشاعه و اطلاع آن، اجرای برنامه های عملیاتی و ارزیابی نتایج حاصله ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
11
لینک کوتاه:
magiran.com/p496640 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!