معکوس شدن روند اجرای ضعیف سیاست در بخش بهداشت کنیا

چکیده:
پیشینه: اجرای سیاست در زمینه سیستم های بهداشت معمولا مشکل است و وضعیت بخش بهداشت کنیا استثنا نیست. در سال 2005، برنامه راهبردی جدید بخش بهداشت، که ترسیم گر دیدگاه و مسیر سیاست این بخش بود، آغاز گردید و در همین سال یک بودجه نسبتا زیاد اضافی به بخش بهداشت اختصاص یافت. هدف از این تحقیق، بر اساس این نشانه های موجود مبنی بر تمایل به توسعه سیستم مراقبت بهداشتی در میان سیاستگذاران، ارزیابی بروز تغییر در اجرای سیاست کنیا در سال 2005 بود.
روش شناسی: تخصیص های بودجه و هزینه های حقیقی در مقایسه با اهداف سیاست تعیین شده در بخش بهداشت کنیا مطالعه و بررسی شد. سه منبع اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفت که عبارتند از: 1-ارزیابی های بودجه 2- مصاحبه با سهامداران اصلی بخش بهداشت و دولت 3- اسناد و مدارک اهدا کنندگان
نتایج
تخصیص های بودجه و هزینه های واقعی در بعضی موارد مخالف با اهداف سیاست است. ناتوانی در بهره گیری از سهمی قابل ملاحظه از وجوه موجود، بازتخصیص وجوه میان موارد خطی و سیستم های تدارکاتی ضعیف در سطح محلی و تاخیر در پرداخت وجوه در سطح مرکز، بین اهداف و اجرای سیاست فاصله می اندازد. بخشی از این اختلاف به نظر حاصل ناهماهنگی میان مسئولیت ها و قابلیت ها در سطوح مختلف سیستم است.
نتیجه گیری
هیچ مدرکی یافت نگردید که نشان دهد روند اجرای ضعیف سیاست در بخش بهداشت کنیا در سال 2005 معکوس شده است اما شاید تلاش های موجود برای ترخیص سریع وجوه در نواحی، به حل مشکل ظرفیت جذب پایین در سطح ناحیه کمک نماید. هرچند، کار کردن با تعاریف مشخص نقش ها و مسئولیت ها و ارتباط های کارآمد میان سطوح مختلف سیستم مهم است.
زبان:
فارسی
صفحه:
39
لینک کوتاه:
magiran.com/p496647 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!