کارشناسان انفورماتیک چه کسانی هستند

چکیده:
آغاز قرن بیست و یکم، با موج عظیمی از شوق و علاقه به فناوری اطلاعات در زمینه مراقبت های پزشکی تؤام بوده که برقابلیت این فناوری در ارایه اصلاحاتی در زمینه کیفیت، ایمنی و سودآوری مبتنی بوده است. با این حال، سوالی مطرح است که ما پاسخ مناسبی برای آن نداریم: «افرادی که این سیستم ها را ایجاد، اجرا و ارزیابی می کنند، چه کسانی هستند؟» در عین حال، همواره به گردانندگان فناوری اطلاعات، توجه بیشتری شده است و به مسئله نیروی انسانی (تعداد کارمندان) مورد نیاز سیستم ها به منظور دستیابی به خواسته ها یا دیدگاه هایشان، توجه کمتری شده است. انفورماتیک پزشکی، باید به نیروی انسانی حرفه ای که از این سیستم ها در خارج از حیطه پژوهشی انفورماتیک، بهره می گیرند؛ توجه کافی داشته باشد تا به این ترتیب منافع آنها به طور وسیعی حاصل شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
47
لینک کوتاه:
magiran.com/p496648 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!