ارزیابی سیستم های اطلاعات پزشکی با روش های سنجش آرا و سنجش عکس العمل

چکیده:
در این مقاله سعی بر آن است تا چگونگی تاثیرگذاری بررسی های کیفی روی ارزیابی سیستمهای اطلاعات پزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اغلب بررسی های کیفی که در آنها از سیستمهای کامپیوتر پزشکی استفاده شده است از روش سنجش عکس العمل و در موارد معدود از روش سنجش آرا بهره می گیرند.در اینجا به مقایسه دو روش در دو حالت مجزا خواهیم پرداخت. اثرات بکارگیری روش های مختلف تحلیلی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این روش ها نیز مورد کنکاش قرار خواهد گرفت. در این مقاله بیان خواهد شد که ارجحیت روش سنجش عکس العمل موجب تجدید نظر در جوانب با اهمیت فرآیندهای اجتماعی شده است که استفاده از سیستمهای کامپیوتری و حرکت به سمت روش سنجش آرا را با اهمیت جلوه می دهد. علاوه بر این مشخص خواهد شد که استفاده از سیستمهای کامپیوتری پزشکی تاثیر به سزایی در بررسیهای کیفی خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p496649 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!