اصالت فرد یا جامعه؟ چالش فلسفه

نویسنده:
چکیده:
دانشمندان علوم اجتماعی از دیرباز، مباحثی مربوط به گرایش های اجتماعی انسان را مطالعه و بررسی کرده اند و با تعمیق و تدقیق در آنها توانسته اند جامعه شناسی را علم مستقلی قرار دهند و جایگاه آن را به مرتبه ای ارتقا بخشند که می توان ادعا نمود امروزه بدون آگاهی و مطالعه آن، داشتن جامعه مترقی و متمدن امری دشوار می نماید.
مباحث این علم تا آنجا که مربوط به حیطه آن است و میان متفکران و جامعه شناسان مورد بحث قرار گرفته، تقریبا روشن و شفاف است، اما آنجا که موضوع به مبانی فلسفی و عقلی ارتباط پیدا می کند و صبغه عقلی محض به خود می گیرد با مشکل مواجه بوده و محل برخی نزاع هاست.
آنچه در این نوشتار بدان پرداخته شده در اصل، دیدگاه فلسفه در یکی از مباحث جامعه شناسی در خصوص اصالت فرد، جامعه و یا هر دو است. در این بحث، برخی از فلاسفه بر اصالت جامعه تاکید دارند و برخی نیز با ارائه برخی دلایل، تلاش دارند تا عقیده خود را به اثبات رسانند.
زبان:
فارسی
در صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p515679 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!