بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) دریای خزر

پیام:
چکیده:

در این تحقیق سمیت حاد فلزات سنگین مس و سرب بلحاظ وجود مقادیر قابل ملاحظه در فاضلابها و پسابهای صنعتی و سمیت متعاقب با هدف تعیین غلظت کشنده (LC5096h) و حداکثر غلظت مجاز آنها بر بچه ماهیان انگشت قد 1 تا 3 گرمی ماهی سفید در تابستان و پائیز 1385 اندازه گیری گردید. هدف اصلی از این آزمایش تعیین سطح فاقد اثرات مخرب بر آبزیان در چرخه زندگی آنها می باشد ، لذا لازم است مقادیر LC10، LC50، LC90 نیز تعیین گردد.
برای این آزمایش 21 عدد آکواریوم با حجم 30 لیتر تهیه گردید. تعداد 6 آکواریوم برای 6 تیمار (غلظت) در 3 تکرار به منظور افزایش دقت آزمایش و تعیین میانگین و 3 آکواریوم بعنوان شاهد بدون افزودن محلول فلزی فقط جهت اطمینان از سلامت کامل ماهیان مورد آزمایش و شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب آب در محلول آزمایش در نظر گرفته شد.
نتایج بدست آمده نشان داد مس نسبت به سرب برای ماهی سفید سمیت بیشتری دارد که سمیت کمتر سرب ناشی از تمایل زیاد آن به واکنش با املاح آب بخصوص کربناتها (CaCO3) و در نتیجه رسوب و خارج شدن آن از ستون آب می باشد.
از اثرات ظاهری فلزات سنگین روی بچه ماهیان می توان به شنای نامنظم و به پهلو، اختلالات عصبی در ساعات اولیه، افزایش ترشح و انعقاد موکوس در 48 ساعت اول، رسوب مواد در سرپوش آبششی، خونریزی مویرگهای آبششی، سفیدشدگی چشم و اختلال در سیستم کنترل رنگ بدن ناشی از کاهش اکسیژن محلول و مرگ بر اثر خفگی اشاره کرد. از مقایسه نتایج آزمایشات تعیین غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید در شرایط کاملا مشابه با ماهی سیم مشخص گردید که ماهی سفید (92/1 LC5096 = میلیگرم در لیتر) در برابر فلز مس مقاومت بیشتری نسبت به ماهی سیم (LC5096h= 17/1 میلیگرم در لیتر(داشته و در برابر فلز سرب (LC5096h= 12/259 میلیگرم در لیتر(میلیگرم در لیتر) نیز حساسیت بیشتری نسبت به ماهی سیم (1/264LC5096h= میلیگرم در لیتر) نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحه:
169
لینک کوتاه:
magiran.com/p516120 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.