تشخیص و کنترل هیپوگلیسمی در یک قلاده سگ ژرمن شپرد مبتلا به تومور ترشح کننده انسولین

پیام:
چکیده:
یک قلاده سگ هفت ساله نر عقیم شده از نژاد ژرمن شپرد با سابقه ای از ضعف، بی حالی های مکرر و تشنجات دوره ای ارجاع شد. یافته های آزمایشگاهی در زمان ارجاع بیانگر وجود هیپوگلیسمی و هیپر انسولینمی بود. بر پایه حضور همزمان هیپوگلیسمی و افزایش سطح انسولین خون، انسولینما به عنوان تشخیص اولیه مطرح گردید. در لاپاراتومی یک توده ندول مانند بر روی سطح پانکراس مشخص شد. توده مذکور به روش جراحی برداشت شد. یافته های هیستوپاتولوژی در مورد ندول پانکراس حضور انسولینما را تایید نمود. علائم تشنج بیمار بعد از عمل جراحی بیمار بهبود یافت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
287
لینک کوتاه:
magiran.com/p524931 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!