خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاه تهران

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش اطلاعات کمی و توصیفی از امکانات ارائه خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های دانشگاه تهران از جمله دستیابی به اطلاعات منابع، و انواع برگه دان ها، فهرست های چاپی، پایانه های رایانه ای، چگونگی دستیابی به منابع، ساعات کار کتابخانه ها، چگونگی عضویت، وضعیت امانت از نظر تعداد عنوان ها و طول مدت امانت، انواع امانت و چگونگی مبادله منابع و اطلاعات آن، گردآوری شده است. یافته های پژوهش به جدولهایی تبدیل و با توجه به نظرات صاحبنظران کتابداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نتایج و پیشنهادهایی ارائه شده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p52686 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!