فارماکوکینتیک، دوزاژ و اتصال لوووفلوکساسین به پروتئین پلاسما در آزمایشگاه به دنبال تجویز داخل عضلانی در گوساله های گاومیش

پیام:
چکیده:

فارماکوکینتیک لووفلوکساسین به دنبال یک تزریق داخل عضلانی mg/kg) 3(در شش گوساله گاومیش نر بررسی گردید. حداکثر سطح پلاسمایی دارو (g/mlμ 13/0 ± 95/2) بعد از یک ساعت مشاهده گردید و سطوح بالای MIC90 دارو در پلاسما، 12 ساعت پس از تزریق مشاهده شد. فراهمی زیستی دارو 4/5 ± 1/68 درصد بود و لووفلوکساسین به میزان 5/1 ± 1/19 درصد به پروتئین های پلاسما متصل شد. مقدار بالای سطح زیر منحنی غلظت پلاسمایی-زمان (g.h/mlμ 37/0 ± 81/8) و حجم ظاهری توزیع (L/kg 04/0 ± 06/1) نشان دهنده پوشش بخش وسیعی از بدن توسط دارو و نفوذ مناسب لووفلوکساسین در مایعات و بافت های مختلف بدن بود. نیمه عمر حذف و میانگین زمان ماندگاری به ترتیب 31/0 ± 27/3 و 6/0 ± 4/5 ساعت بود. کلیرانس کلی بدن ml/kg/h 1/14 ± 2/343 بود. دوزاژ مناسب برای تزریق داخل عضلانی لووفلوکساسین در گوساله های گاومیش mg/kg 7/1 با تکرار در فواصل زمانی 12 ساعته می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
121
لینک کوتاه:
magiran.com/p528310 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.