شیوع گواتر و میزان ید ادرار در دانش آموزان 10-7 ساله استان قم در سال1380

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کمبود ید و اختلالات ناشی از آن، از سال ها قبل مشکل عمده بهداشتی تغذیه ای در ایران به شمارمی آید. استان قم از مناطقی محسوب می شود که در مطالعات قبل از یدرسانی، دارای شیوع بالای گواتر آندمیک بوده است. در ایران برنامه کنترل و پیش گیری از بروز این اختلالات، از جمله تولید و توزیع نمک یددار از سال 1368 به مرحله اجرا درآمد. به منظور پایش برنامه کشوری مبارزه با کمبود ید در سال 1380 این بررسی در دانش آموزان 7 تا 10 ساله استان قم انجام شد.

روش بررسی

طی بررسی توصیفی مقطعی به روش نمونه گیری تصادفی، 1200 دانش آموز (به تعداد مساوی دختر و پسر) انتخاب شدند. شیوع گواتر از طریق معاینه بالینی انجام و طبق تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت درجه بندی شد. نمونه ادرار از یک دهم نمونه ها اخذ و اندازه گیری ید ادرار به روش هضم انجام گردید.

یافته ها

درصد کلی گواتر در دانش آموزان استان 26 %، به ترتیب در دختران3/24 % ودر پسران 7/27 % بود. میانه ید ادرار در جمعیت مورد مطالعه 2/15 میکروگرم در دسی لیتر بود. موارد ید ادرار در 7/71 % بیشتر از 10 میکروگرم در دسی لیتر، وسطح ید ادرار در 1/8 درصد موارد کمتر از 5 میکروگرم در دسی لیتر بود. هیچ مورد ید ادرار کمتر از 2 میکروگرم در دسی لیتر مشاهده نگردید. در شیوع گواتر و میزان ید ادرار بین دو جنس و نیز بین دانش آموزان شهر و روستا تفاوتی مشاهده نشد.

نتیجه گیری

یافته های این بررسی نشان می هد که در مقایسه با بررسی کشوری سال 1375 درصد گواتر در دانش آموزان، کاهش معنا داری داشته و ید ادرار دانش آموزان استان قم هم چنان در حد مطلوب سازمان جهانی بهداشت است. بنابراین، استان قم در زمره مناطق «عاری از کمبود ید» محسوب می شود.

کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p531672 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.