تاثیر ویتامین C بر مارکرهای استرس اکسیداتیو پس از30 دقیقه ورزش با شدت متوسط در زنان جوان سالم

چکیده:
مقدمه
در مورد نقش ویتامین Cدر پیشگیری از استرس اکسیداتیو پس از ورزش نظریه های متفاوتی وجود دارد. هدف از این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور، بررسی تاثیر مکمل ویتامینC برمارکرهای استرس اکسیداتیو پس از 30 دقیقه ورزش با شدت متوسط بود.
مواد و روش ها
49 دانشجوی داوطلب زن سالم، به صورت تصادفی به دو گروه مصرف کننده ی مکمل ویتامین C (25 نفر) و دارونما (24 نفر) تقسیم شدند و روزانه به مدت دو هفته 500 میلی گرم ویتامین C یا دارونما دریافت کردند. پیش از مکمل یاری و پس از آن نمونه ی خون در حالت ناشتا گرفته شد، سپس داوطلبان 30 دقیقه دو با سرعت 6-5 کیلومتر در ساعت انجام دادند و بلافاصله سومین نمونه ی خون گرفته شد. سنجش مالون دی آلدید (MDA) و ویتامین Cپلاسما با HPLCانجام شد. گلوتاتیون تام پلاسما با استفاده از کیت آزمایشگاهی اندازه گیری شد.
یافته ها
در ابتدای مطالعه اختلاف معنی داری بین گروه ها از نظر متغیرهای دموگرافیک و دریافت ویتامین C پیش از مداخله وجود نداشت. بعد از ورزش کاهش معنی داری در غلظت MDAو افزایش معنی داری در غلظت گلوتاتیون تام هر دو گروه دیده شد، اما تفاوت معنی داری بین گروه ها بعد از ورزش وجود نداشت. هم چنین، غلظت ویتامین C پلاسما پس از مداخله و پس از ورزش بین دو گروه اختلاف معنی داری داشت.
نتیجه گیری
دریافت 500 میلی گرم در روز ویتامین C به مدت دو هفته در زنان جوان سالم تاثیری بر مارکرهای استرس اکسیداتیو پس از ورزش با شدت متوسط نداشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
127
لینک کوتاه:
magiran.com/p532436 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!