اثر سیر خام بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون در افراد با چربی و قندخون بالا

پیام:
چکیده:

قدمه: دو عامل خطر مهم بیماری اترواسکلروز، دیابت شیرین و افزایش چربی های خون می باشد. سیر از زمانهای قدیم مورد استفاده بوده و مطالعات مختلفی در مورد اثرات سیر بر کاهش قند و چربی خون صورت گرفته که بعضی از آنها این موضوع را اثبات و برخی رد کرد هاند. هدف از تحقیق حاضر مطالعه اثر مصرف سیر خام بر روی تعدادی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون در افراد با قند و چربی بالا می باشد. (Allium sativum)

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی 25 نفر افراد واجد شرایط و با میزان قندخون بالای 126 میلی گرم در دس یلیتر و کلسترول تام خون بیش از 245 میلی گرم در دس یلیتر انجام گرفت. هر داوطلب 5 گرم سیر خام را دو بار در روز به مدت 42 روز مصرف کرد و سپس 42 روز اصلا سیر مصرف نکرد. سه مرحله خونگیری بصورت ناشتا جهت اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون معنی دار در نظر گرفته شد. P<0/ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05 ANOVA پس از 42 روز مصرف سیر (P<0/ و کلسترول تام (001 (P<0/

نتایج

میزان متوسط قندخون ناشتا (01 به HDL-C. خام به صورت معنی داری کاهش یافت. اما بعد از قطع مصرف سیر مجددا افزایش پیدا کرد مصرف سیر خام بر اوره کراتینین اسید. (P<0/ کاهش یافت (05 HbA1C صورت معنی داری افزایش و اوریک تست های عملکرد کبدی کلسترول با دانسیته پایین تاثیر معنی داری نشان نداد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج تحقیق اخیر،می توان به این نتیجه رسید که مصرف سیر می تواند کلسترول را افزایش دهد. بنابراین سیر می تواند در موارد خفیف دیابت HDL-C را کاهش و HbA1C و FBS، تام خون شیرین و هیپرلپیدمی به خصوص در کسانی که نتوانند داروهای شیمیایی را تحمل کنند، مفید باشد

زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p533036 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.