تعیین ساختار، ترکیب شیمیایی و تهیه کاتالیزور زئولیتی مورد استفاده در فرآیندهای ایزومری شدن زایلن ها در مجتمع پتروشیمی اصفهان

چکیده:
رئولیتها با توجه به ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بسیار بالا، یکی از با ارزشترین کاتالیزورها در صنایع پتروشیمی به شمار می آیند. کاتالیزور مصرفیدر فرآیند ایزومری شدن زایلن ها در مجتمع پتروشیمی اصفهان از جمله کاتالیزورهای وارداتی است. در این کار پژوهشی ترکیب شیمیایی کاتالیزور بالا با استفاده از روش های معمول در تجزیه و ساختار کاتالیزور با استفاده از روش XRD و تجزیه حرارتی تعیین شد. پس از تهیه نمونه ای مشابه با نمونه خارجی، ترکیب و ساختار این دو مقایسه گردید.
زبان:
فارسی
در صفحه:
18
لینک کوتاه:
magiran.com/p53392 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!