بررسی میزان ناهنجاری های مادزادی نوزادان متولد شده در بیمارستانهای امام خمینی (ره) و دکتر شریعتی

چکیده:
در این تحقیق آینده نگر که به مدت یکسال از ابتدای سال 1378 انجام گردید، کلیه نوزادان متولد شده در بیمارستان امام خمینی (ره) و دکتر شریعتی توسط مجریان طرح به طور کامل در طی 24 ساعت اول تحت معاینه بالینی قرار گرفتند. مجموعا 4073 نوزاد وارد این طرح شدند که از این میان 150 مورد حداقل یک ناهنجاری ماژور یا مینور داشتند. این گروه 46 درصد دختر، 7/48 درصد پسر و 30/5 درصد دارای ابهام جنسی بودند.
ناهنجاری ها به صورت معنی دار در گروه کم وزن (وزن کمتر از 2500 گرم) و در گروه نارس (سن داخل رحمی کمتر از 37 هفته) شایعتر بود ((P=0.0001 در ضمن ارتباط معنی داری بین مصرف داروها، بیماری های مهم مادر (از جمله دیابت)، حاملگی های چند قلویی و سابقه مثبت در بستگان درجه اول نوزاد با شیوع کل ناهنجاری ها بدست آمد. در گروه مورد بررسی شایعترین ناهنجاری ها مربوط به سیستم استخوان بندی و سپس سیستم عصبی بود و در درجات بعدی دستگاه ادراری تناسلی، سر و گردن و دستگاه گوارش قرار گرفت. ارتباط معنی داری بین جنس، سابقه سقط در مادر و شغل پدر یا مادر با شیوع کل ناهنجاری ها بدست نیامد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p5372 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!