اصلاح روش اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی به روش بوستویک

چکیده:

جهت اندازه گیری قوام فرآورده های تغلیظ شده گوجه فرنگی با روش قوام سنج بوستویک باید آنها را تا حد 12 درصد ماده جامد محلول با آب رقیق کرد. بررسی قوام رب در بریکس های مختلف نشان داده است که با افزایش بریکس خطای اندازه گیری قوام رب به روش بوستویک افزایش می یابد. داده ها نشان می دهند که میزان خشک شدن جز مواد جامد نامحلول در آب و عدم توانایی آن در جذب مجدد آب باعث ایجاد خطا در اندازه گیری قوام رب (بخصوص در بریکسهای بالا) می شود. در این پژوهش اثر واریته، بریکس رب و درجه حرارت اندازه گیری قوام جهت تعیین تغییرات خطای قوام سنج بوستویک و اصلاح آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که واریته تاثیری در دقت اندازه گیری قوام به روش بوستویک ندارد، اما بریکس و درجه حرارت اثر معنی داری را بر دقت اندازه گیری قوام، در نتیجه افزایش خطای قوام سنج بوستویک بخصوص در بریکس های بالا می گذارد. نتایج نشان داد که با حرارت دهی رب رقیق شده)تا حد 45 درجه سانتی گراد) و سپس سرد کردن می توان خطای اندازه گیری قوام را تا حد بسیار زیادی کاهش داد. همچنین با استفاده از رابطه رگرسیون بین بریکس و درجه حرارت با قوام بوستویک می توان برآورد دقیقی از قوام را بدست آورد (R2=0.94).

زبان:
فارسی
در صفحه:
153
لینک کوتاه:
magiran.com/p53747 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!