بررسی معناشناختی واژه کفر در قرآن کریم

نویسنده:
چکیده:
یکی از مفاهیم مهم، پیچیده و پرکاربرد در قرآن کریم، مفهوم کفر است که در سرتاسر قرآن و همه سوره ها و آیات آن، به نحوی گسترش دارد. این واژه با مشتقاتش- با بیش از 500 بار تکرار در قرآن کریم- از مفاهیم جامع و فراگیری است که همه صفات متعلق به خصایص نکوهیده، به نوعی با آن ارتباط دارند. مفهوم کفر به منزله قطبی است که دیگر مفاهیم همسان و صفات منفی دیگر، به گرد آن می چرخند.
با وجود تلاشهای گسترده اندیشمندان در شناخت ماهیت کفر، درباره این مفهوم تاکنون- چنانکه باید و شاید- تحقیق روشمند و محققانه ای نشده است. همچنین، ارتباط کفر با مفاهیم همسان و متضاد آن مشخص نگردیده، و زمینه ها و پیامدهای کفرورزی از بیان قرآن کریم استخراج نشده است....
زبان:
فارسی
در صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p53801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!