بررسی شیوع عفونت بعد ار اعمال جراحی فیکساسیون شکستگی در بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان رازی اهواز طی سالهای 84-1383

چکیده:
هدف
هنوز جدی ترین عارضه بعد از اعمال جراحی کارگذاری ایمپلنت های ارتوپدی در تروما عفونت باکتریائی می باشد علی رغم پیشرفتهائی که درتکنیک های جراحی و طرح ایمپلانت ها صورت گرفته دامنهء شیوع عفونت درجراحیT.H.A1 بین 2/1-8/. درصد می باشد و برای شکستگی های بسته 1/8-6/3 درصد و درشکستگی های باز درجراحی تروماها 2/21-5/17درصد ذکر شده است. هدف از این مطالعه تعیین شیوع عفونت پس از اعمال جراحی ثابت کردن شکستگی ها و بررسی عوامل تاثیر گذار در این عفونتها می باشد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی- تحلیلی طی سالهای 84-1383 دربخش ارتوپدی بیمارستان رازی اهواز انجام شده است.تمامی بیماران طی این مدت بعلت شکستگی در اندام تحتانی و فوقانی بستری شده و تحت عمل جراحی ثابت کردن داخلی شکستگی قرار گرفته بودند وارد مطالعه شدند. درپی گیری این بیماران در صورتی که علائم بالینی و آزمایشگاهی عفونت دیده می شد. کشت از بافت های عمقی تهیه می گردید و اطلاعات مربوط به سن- جنس و عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده عفونت در پرسشنامه ای تکمیل می شد.
یافته ها
در طی مطالعه 1573 بیمار بعلت شکستگی تحت درمان جراحی ثابت کردن داخلی قرار گرفته بودند که از این تعداد 1239 نفر(7/78درصد) مرد و 334 نفر(3/21درصد) زن بوده اند. تعداد شکستگی های بسته 1349مورد (8/85درصد) وتعداد شکستگی های باز 224 مورد (2/14درصد) و از میان بیمارانی که تحت درمان جراحی قرار گرفته بودند 60 بیمار(7/3درصد) علائم بالینی و آزمایشگاهی عفونت عمل را ازخود نشان دادند که 56 مورد این عفونت ها دراندام تحتانی و 4 مورد در اندام فوقانی بوده است. میزان عفونت درشکستگی های بسته 55/1درصد ودرشکستگی های باز 41/17درصد بوده است درشکستگی های باز با تغییر تیپ شکستگی (از I به IIIc) میزان شیوع عفونت نیز افزایش داشته است. شایعترین میکروارگانیسم بدست آمده ازکشت بیماران پسودوموناس (3/23درصد) کلبسیلا (6/21درصد) واستاف طلائی (6/11درصد) بوده است. 25درصد بیماران مبتلا به عفونت، سابقه مصرف سیگار به میزان روزی 10 عدد یا بیشتر را داشته اند همچنین 6/8درصد بیماران عفونت مجاری ادراری و 6/6درصد سابقه دیابت داشته اند.
نتیجه گیری
میزان شیوع عفونت درشکستگی های بسته دراین مطالعه مطابق آمارهای جهانی است درحالیکه میزان شیوع عفونت درشکستگی های باز مخصوصا شکستگی های باز تیپ IIIc-IIIb-IIIa-II بیشتر ازحد انتظار می باشد. سوش میکروبی غالب زخمها نیز بجای استاف طلائی(11درصد)،پسودوموناس (23درصد) و کلبسیلا (21درصد) می باشد. ازعوامل مساعد کننده برای پیدایش عفونت دیابت و بعد عفونت ادراری را می توان نام برد. در 25درصد کل بیماران نیز مصرف10 عدد یا بیشتر سیگار مشاهده شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
65
لینک کوتاه:
magiran.com/p545605 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!