مطالعه تاثیر مصرف لووستاتین بر افزایش قدرت عضلانی بیماران سکته مغزی ترومبوتیک در مسیر شاخه فوقانی شریان مغزی میانی، بستری در بیمارستان گلستان اهواز

چکیده:
هدف
سکته مغزی پس از بیماریهای قلبی و سرطانها سومین علت مرگ ومیر در افراد مسن می باشد و شایعترین و مهمترین بیماری نرولوژی است. این بیماری به علت اختلال در قدرت عضلانی و فشارهای روحی و روانی و اقتصادی که به بیمار، خانواده و اجتماع وارد می کند حائز اهمیت است. لذا نظر به اینکه درمانهای موجود عمدتا در جهت پیشگیری از سکته مغزی است داروهایی که سبب بهبود سکته مغزی می شوند بسیار اندک است لذا داروی لووستاتین که اثر بخشی آن در بهبود قدرت عضلانی بیماران سکته مغزی در چند مطالعه ثابت شده است بررسی گردید.
روش بررسی
این تحقیق حاصل مطالعه روی 100 بیمار (50 زن و 50 مرد) مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک در مسیر شریان مغزی میانی(شاخه فوقانی) است که بر اساس شرح حال و معاینه بالینی و سی- تی اسکن مغز تشخیص داده می شدند و در آزمایشات روتین چربیهای خون طبیعی داشتند و از قبل داروی استاتین مصرف نمی کردند. تمام بیماران تحت درمان با داروهای معمول سکته مغزی (آسپرین325 میلیگرم روزانه ودی پیریدامول 25میلیگرم سه بار در روز)قرار گرفتند و به صورت راندوم به دو دسته تقسیم شدند. در گروه از 49 نفر (27زن و22مرد) علاوه بر درمان معمول تحت درمان با دوز معمول لووستاتین (20میلی گرم روزانه)به مدت 30 روز قرار گرفتندوگروه کنترل(52 نفر) به عنوان کنترل در نظر گرفته شدند. قدرت عضلانی در بدو مراجعه به اورژانس، پس از یک هفته و پس از یکماه از بروز سکته مغزی بر اساس جدول NIHSS اندازه گیری و امتیاز بندی شد و نتایج در دو گروه با هم مقایسه شد. بیماران در شرایط مساوی از نظر فیزیوتراپی قرارگرفتند.
یافته ها
هر دو گروه در پایان یکماه بهبود قابل قبولی نسبت به بدو مراجعه داشتندولی در گروه تحت درمان با لووستاتین این بهبودی بارزتر بود(001/0 p=). دربین بیماران درمان شده افرادی که (65-51 سالگی) داشتند پاسخ قابل قبولی داشتند ولی با وزن و جنسیت رابطه قابل قبولی بدست نیامد.
نتیجه گیری
همانطور که در مطالعات قبلی نیز گزارش شده است در این مطالعه نیز تاثیر مثبت لووستاتین در بهبود قدرت عضلانی تایید شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
100
لینک کوتاه:
magiran.com/p545610 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!