نقش مشاور در کاهش فشارهای روانی خانواده

نویسنده:
چکیده:
خانواده یعنی تعلق داشتن به یک گروه اجتماعی و محیط زندگی خاص، خانواده اولین محیطی است که شخصیت فرد را شکل می دهد. هرکس به کمک خانواده اولین قدم های اجتماعی شدن را بر می دارد و خانواده است که چگونه زندگی کردن را به فرزندان می آموزد. نقش هویت جنیس و ارزشها نیز در خانواده آموخته می شود. هیچ نهادی به اندازه ی خاناده اثربخش نیست. خانواده نیازهای جسمی و روانی اعضا را به طور هم زمان برآورده می کند تا آنان بتوانند زندگی سالم و طبیعی داشته باشند....
زبان:
فارسی
در صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p54897 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!