اقتصاد بهداشت و سالمندی

چکیده:
اهداف
در این مقاله، سالمندی در ابعاد مختلف آن مورد بحث قرار می گیرد، تعریف ویژگی های زندگی سالمندی به لحاظ فردی و اجتماعی و تحولات ناظر به سالمندی در رابطه با نگرش به آن و عناصر اصلی تعیین کننده آن توضیح داده و تبیین می شود. بیماری و بار بیماری دوران سالمندی به عنوان یک موضوع محوری در عرصه اقتصاد سلامت و سالمندان مورد تاکید قرار می گیرد. همچنین عوامل موثر در رشد سالمندی و سیاست گذاری های ناظر بر آن و مسئولیت سیاستگذاران در این خصوص تحلیل می شود. درمجموع و در نهایت تلاش بر این خواهد بود که سالمندی، ناتوانی و هزینه های مراقبت های طولانی مدت در جدول مسائل و پدیده های اجتماعی ازجمله کیفیت ارتباط متقابل بین سالمندان و جامعه و نگرش به سالمندی و عواقب آن و همچنین تضاد نسل ها مورد توجه و بحث قرار گیرد.
مواد و روش ها
گفتنی است سازمان جهانی بهداشت در آوریل 1995 برنامه ای را در زمینه سالمندی و سلامت راه اندازی کرد و در آن بیش از سالمندی بر سالم پیرشدن تاکید نمود. اجزای کلیدی برنامه شامل: فراهم کردن و تقویت اطلاعات پایه، نشر و تبادل اطلاعات، حمایت، طراحی و سازماندهی برنامه های جامعه نگر، پژوهش، آموزش و توسعه سیاست ها و خط مشی ها بود و هدف غایی تمام این برنامه ها پیشبرد سلامت عمومی و ارتقای کیفیت زندگی، به ویژه در سالمندی می باشد که تا حدودی چهارچوب مقاله حاضر از آن متاثر می باشد.
یافته ها
ما نیاز به بازبینی جامعی از نگرش موجود به سالمندی، بهداشت سالمندان و نقش آنان در خانواده و جامعه داریم. امید است که این بازبینی موفق به تغییر نگرش های غلط درمورد سالمندان شود. همچنین از این طریق باید سالمندان موفق به ادامه زندگی پر بار، آگاه از جایگاه و نقش با اهمیت خود در جامعه شوند.
نتیجه گیری
ارائه نقطه نظراتی از بزرگان عالم اندیشه و ادبیات مکتوب ملی و بین المللی البته به تبیین ابعاد سالمندی و روشن ترنمودن نقاط تاریک آن در این خصوص به ما کمک خواهد کرد. در مجموع با نگرش جامع به مسئله سالمندی و سالمندان، انتظار می رود که ارائه تصویری نسبتا جامع از وضعیت موجود، جست وجو برای کشف خلاهای موجود در عرصه های شناخت و ارایه خدمات برای بخش وسیعی از جمعیت رو به رشد سالمندی میسر و مقدور گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
80
لینک کوتاه:
magiran.com/p560906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!