بررسی وضعیت اجتماعی و سلامت سالمندان روستایی با رویکرد طرح توانمند سازی روستایی

نویسنده:
چکیده:
اهداف
این پژوهش در چهارچوب اهداف طرح توانمندسازی سالمندان روستایی و به منظور تعیین وضعیت موجود سلامت سالمندان روستایی (ازجمله میزان شیوع معلولیت و انواع آن و میزان شیوع بیماری ها و انواع آن در بین سالمندان روستایی) به قصد ارائه خدمات مختلف پیشگیرانه، پزشکی و توانبخشی به آن ها اجرا شده است. تعیین وضعیت اجتماعی سالمندان از ابعاد مختلف و همچنین تعیین نیازمندی های اساسی سالمندان روستایی برای ارائه خدمات مرتبط با آن ها از اهداف دیگر این پژوهش به شمار می روند.
مواد و روش ها
در این پژوهش از روش پژوهشی توصیفی از نوع «مطالعات پیمایشی مقطعی» استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو نوع پرسش نامه استفاده شده است: «پرسش نامه ارزیابی وضعیت اجتماعی و سلامت سالمندان» و «پرسش نامه نیازسنجی سالمندان». این طرح در بخش کورائیم شهرستان نیر از استان اردبیل اجرا شده است. این بخش 34 روستا و 14383 نفر جمعیت و 491 نفر جمعیت بالای 60 سال دارد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام شده است.
نتیجه گیری
نسبت سالمندی در شهرستان مذکور 3.41درصد برآورد شد. 28.8درصد از سالمندان همسران خود را از دست داده اند و 70.1درصد آن ها متاهل هستند. 14.3درصد از آن ها توانایی انجام امور شخصی خود را ندارند. 8.6درصد از آن ها به تنهایی زندگی می کنند. 8.4درصد از آن ها تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. 8.4درصد از آن ها دچار انواع مختلف معلولیت هستند، بیشترین میزان شیوع معلولیت مربوط به معلولیت شنوایی با 3.7درصد است. 50.5درصد از آن ها دارای انواع مختلف بیماری هستند. بیماری های قلبی و فشار خون با شیوع 25.3درصد شایع ترین نوع بیماری در بین سالمندان است. 20درصد از سالمندان، نیازمند تغذیه، پوشاک و مسکن، 19درصد نیازمند خدمات پزشکی و بهداشتی، 10درصد نیازمند خدمات توانبخشی، 41درصد نیازمند برنامه های اوقات فراغت و 10درصد نیازمند تکریم و ارزش گذاری اجتماعی هستند.
زبان:
فارسی
صفحه:
132
لینک کوتاه:
magiran.com/p560913 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!