حساسیت نسبی برخی ارقام مرکبات به پژمردگی شاخه، زوال و مرگ درختان مرکبات ناشی از Nattrassia mangiferae

چکیده:
به منظور تعیین میزان حساسیت نسبی برخی واریته های مرکبات به خشکیدگی سر شاخه و زوال درختان مرکبات ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae و25 رقم از مرکبات مهم و اقتصادی که در استان خوزستان کشت می گردد، انتخاب و حساسیت نسبی آنها به روش شاخه های بریده و مایه زنی نهال های دو ساله در شرایط طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. از هر واریته پنج قطعه از شاخه های تقریبا هم سن جدا و بعد از انتقال به آزمایشگاه با اتانل 70 درصد ضد عفونی سطحی شد. سپس در وط هر قطعه محل مناسبی برای مایه زنی در نظر گرفته و با چوب پنبه سوراخ کن دیسکی از پوست تا سطح کامبیوم برداشته شد. مایه زنی با دیسک های کشت تازه قارچ به گونه ای انجام شد که میسلیوم ها با کامبیوم در تماس باشند. دیسک ها در محل مایه زنی با یک لایه پارافیلم و دو لایه نوار چسب کاغذی پوشانده شد. شاخه های مایه زنی شده در ظرف های پلاستیکی با رطوبت نسبی بالا و نور طبیعی قرار داده شدند. در خاتمه آزمایش پوست قطعات مایه زنی شده به صورتی جدا گردید که سطح کامبیوم و حاشیه زخم ها مشخص شود. سپس مساحت زخم ها اندازه گیری شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
از نه واریته لیمو و لایم مورد آزمایش، یوریکا، میر، لایم مکزیکی و لمون لیسبون به ترتیب بیشترین حساسیت در حالیکه مگدالینا و لیمو شیرین به ترتیب کمترین حساسیت را نشان دادند. از پنج رقم گریپ فروت مورد استفاده، ردبلاش و روبی بالاترین و رقم شمبار کمترین حساسیت را نشان دادند. نتایج موید این است که پرتقال، نارنگی و نارنج نسبت به لیمو، لایم و گریپ فروت حساسیت کمتری نسبت به بیماری خشکیدگی سر شاخه در خوزستان نشان می دهند. بررسی مقاومت ارقام روی نهال های دو ساله مایه زنی شده در شرایط طبیعی و تعیین شدت و درصد آلودگی درختان همین ارقام در باغ های منطقه، با نتایج حاصل از آزمایشات شاخه های بریده همخوانی داشت.
زبان:
فارسی
در صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p56621 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!