بررسی تاثیر دما بر دوز جذبی در رادیوتراپی

چکیده:
هدف
پرتودرمانی یکی از راه های درمان سرطان است که در آن با تابش پرتوهای یونیزان به سلولهای تومورال، از تکثیر و رشد سلولها جلوگیری کرده و آنها را از بین می برند. هر چه میزان انرژی واگذار شده توسط پرتو یونیزان به ناحیه تحت درمان (دوز جذبی) بیشتر باشد، سلولهای تومورال بیشتری کشته می شوند. در این تحقیق به بررسی تاثیر دما بر دوز جذبی ناشی از پرتوتابی پرداخته ایم. هدف اصلی در پرتودرمانی، رسیدن دوز مناسب به صورت همگن به بافت تومورال و حفاظت بافتهای سالم اطراف تومور است.
روش بررسی
دوز جذبی را در فانتوم آب با ابعادcm 30 ×30 ×30 برای میدانهای با ابعاد (از cm5 × 5 تا 20 × 20) تحت تابش گامای حاصل از چشمه کبالت 60 و در عمقهای 5 تا 9 سانتیمتر برای دماهای °C30 تا °C50 بوسیله اتاقک یونیزاسیون فارمر و الکترومتر همراهش اندازه گیری کردیم. سپس منحنی تغییرات دوز جذبی بر حسب دما را برای هر آزمایش رسم نمودیم و در ادامه با معرفی کمیت TER، درصد افزایش دوز در اثر تغییر دما را محاسبه و نمودار تغییرات آن را نیز رسم نمودیم.
یافته ها
نمودارها و جداول نشان می دهند که، دوز جذبی و در نتیجه TER، در فانتوم آب، در هر عمق و هر میدانی با افزایش دما، زیاد می شود که این افزایش از دمای تقریبا ◦C 42 به بالا تشدید می شود.
نتیجه گیری
این مطالعه نشان می دهد که روش دمافزایی1 تغییرات ناگهانی در ساختار آب رخ و باعث افزایش دوز جذبی می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
260
لینک کوتاه:
magiran.com/p568935 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!