بررسی اختلالات هدایت اعصاب محیطی و الکترومیوگرافی درکودکان مبتلا به پلی نوروپاتی حاد التهابی و مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز

چکیده:
هدف
پلی نوروپاتی حاد التهابی ریشه های عصبی 1 و سندرم گیلن باره شایع ترین علت ضعف عمومی عضلانی است که با اختلالات سیستم ایمنی بیمار مرتبط می باشد. معمولا علائم ضعف و فلج در هفته های اول به سرعت پیشرفت می نماید. یافته های الکتروفیزیولوژی نقش مهمی در تشخیص و پیش آگهی این بیماران دارند. لذا این مهم است که بتوان تظاهرات بالینی و اختلالات آزمایشگاهی را با آسیب زایی بیماری و یافته های الکتروفیزیولوژیک مرتبط نمود. علی الخصوص که بر خلاف پلی نوروپاتی های ارثی، پلی نوروپاتی های اکتسابی بهتر قابل درمان هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نوروپاتی های اکتسابی حاد روندی فعال دارند، براساس زمان مراجعه بیمار و روند تخریب اعصاب محیطی، یافته های الکتروفیزیولوژی متفاوتی بدست خواهد آمد. با توجه به تفاوتهای موجود در شکل اختلالات رشته های اعصاب در این بیماران، شناخت و توصیف تظاهرات الکتروفیزیولوژیک برای تشخیص وتعیین وضعیت بیماریزایی مهم است.
روش بررسی
در این مطالعه تعداد30 بیمار که با تشخیص احتمالی پلی نوروپاتی حاد التهابی ریشه های عصبی که در بین سالهای 1386-1383 به اورژانس و بخش اطفال بیمارستان گلستان اهواز ارجاع شده بودند پس از بررسیهای بالینی لازم و انجام آزمایشات خون و مایع مغزی- نخاعی و کنار گذاشتن سایر علل فلج شل حاد، مورد بررسی هدایت عصبی والکترومیوگرافی قرار گرفتند. سرعت هدایت اعصاب پرونئال عمقی و تیبیال اندازه گیری شد و پتانسیل عمل حسی عصب سورال، زمان تاخیر در ظهور پتانسیل موجF از اعصاب تیبیال و پرونئال عمقی ثبت شدند. ارتفاع و مدت پتانسیل عمل حرکتی کامل2 از عضلات دورکننده شست در کف پا3 و بلند کننده کوتاه انگشتان4 از روی پای بیماران در درجه حرارت اتاق اندازه گیری شد. آزمایش الکترومیوگرافی با سوزن از عضلات اندام تحتانی و فوقانی بعمل آمد و نتایج بدست آمده ارزیابی گردیدند.
یافته ها
سرعت هدایت عصبی در اغلب بیماران مورد بررسی طبیعی بود. در20-13درصد از بیماران اختلالات در زمان ثبت یا ظهور موجF مشهود بود. در الکترومیوگرافی شایع ترین یافته، کاهش تداخل و فعالیت رشته های عضلانی قابل ثبت بود. ارتفاع پتانسیل عمل عصب سورال در اغلب بیماران طبیعی بود ولی ارتفاع پتانسیل عمل عضلات کف پا کاسته و مدت آن طولانی شده بود.
نتیجه گیری
اختلالات هدایتی شایع ترین یافته الکتروفیزیولوژیک در بیماران مورد تحقیق بود و با توجه به طیف اطلاعات الکتروفیزیولوژیک بدست آمده میتوان هم به منظور تایید تشخیص بالینی و هم در طبقه بندی و تعیین زیر مجموعه های بیماری پلی نوروپاتی حاد ریشه های عصبی و پیش آگهی بیماری ازآنها استفاده نمود.
زبان:
فارسی
صفحه:
263
لینک کوتاه:
magiran.com/p568938 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!