طراحی و فرمولاسیون یک بانداژ پانسمان کننده از کتیرا برای درمان سوختگی

چکیده:
هدف
هدف از این پژوهش تهیه یک شکل دارویی از موسیلاژ کتیرا با پایه آبی برای درمان راحت تر و سریع تر سوختگی ها در مقایسه با بانداژ گاز وازلینه با پایه چرب می باشد.
روش بررسی
دو نوع موسیلاژ 6 درصد از کتیرا ساخته شد که یکی از آنها حاوی 5 درصد نمک کلرور سدیم نیز بود. برای انتخاب بانداژ مناسب، پدهایی از جنس الیاف پنبه، الیاف سنتتیک و باند زخم با وزن مساوی و به نسبت (1:4) از موسیلاژ کتیرای اشباع، به صورت پانسمان مرطوب و در شرایط آسپتیک (Laminar Air Flow) تهیه شدند. در این بررسی 4 گروه حیوانی (5 = n) شرکت داشتند که گروه اول بدون درمان، گروه دوم گروه کنترل با گازوازلینه و گروه های سوم و چهارم درمان با بانداژهای اشباع از کتیرای 6 درصد با نمک و بدون نمک را تشکیل میدادند.
یافته ها
نتایج نشان داد که صمغ خریداری شده از نظر ظاهری، شیمیایی، عدم حضور صمغ کارایا و میزان رطوبت با خصوصیات ذکر شده در منابع مرجع مطابقت دارد. بررسی بانداژها نشان داد که الیاف پنبه از نظر تغییرات وزنی و خصوصیات ظاهری و ارگانولپتیک کمترین تغییرات و بیشترین پایداری را دارد. نتایج تست ها، کفایت محافظ میکروبی و صحت شرایط سترونی را به تائید رسانید. طول درمان با بانداژهای اشباع از کتیرای 6 درصد بدون نمک و با نمک به ترتیب 12 و 13 روز بود. مقایسه آماری این نتایج با نتایج گروه بدون درمان و درمان شده با گازوازلینه که به ترتیب 24 و 22 روز به طول انجامید، اختلاف معنی داری را نشان داد(05/0P<). اما حضور یا عدم حضور نمک در تغییرات pH، وزن، خصوصیات ظاهری و اثر درمانی دو فراورده تاثیر معنی داری نداشت (05/0
نتیجه گیری
بانداژ صمغ کتیرا در مقایسه با فرآورده های شیمیایی، یک محصول گیاهی بومی و بی ضرر بوده که پس از بررسی های بالینی قابلیت مصرف در انسان را خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
276
لینک کوتاه:
magiran.com/p568940 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!